Man kan köpa Böda-Upproret år
1850 För 20:- kr av Torpsgårdsmuséum Tel 0485-28221
Mob 073-0411260