Man kan få den här broschyrern av
Torpsgårdsmuséum i Torp och
det finns på Tyska & Engelska