Läsplatta

Nu har Torpsgårdsmusèum en läsplatta vilket innebär att ni kan nå mig på

enklare sätt. Och nu kan ni få information och direkt kontakt med mig genom

olika kanaler. Min förhoppning är att ni skall bli intresserad av mitt Museum

och norra Ölands historia och som bidrar till att ni förhoppnngsvis kommer

till Öland för att se och uppleva på plats med guide vad vi har att erbjuda.

 

Fredagen den 18-1-2019.  Musèförståndare Alrik Nilsson