Neptuni åkrar.

Detta är tillåtet på Neptuni åkrar.

I fjol skulle det vara Cykelled på Neptuni åkrar, men det blev inget.

I år skulle det vara Cykelled på Neptuni åkrar, men det blev nästan.

Kan man inte gå över så kan man gå runt, Cykel är förbjuden på

den gamla leden, men detta är tillåtet.

De sliter inte på naturen som Cyklen enligt Länsstyrelsen,

var rädd om naturen Sluta Cykla !