Måndag 11-3-2019 Den här stigen som går norr ut får inte användas till Cykelväg som ligger mitt på Neptuni åkrar, nästa bild kan man se den nya sträckningen av den nya leden, pinnar till höger i bild norr ut vid sidan av parkeringen och landsvägen norr ut.

Text nästa bild.

Den här gruset kommer nog att användas till cykelvägen på Neptuni åkrar och det kan bli andra växter som kommer upp än Blå eld, nästa bild grus. Gruset kommer ifrån fastlandet