På Pingstafton, Lördag 22-5-2021 var jag och Micke och kapad ved och lasta ved i Rumgäla , klockan 7 på
morgonen nästa bild.