Han sitter å funderar på hur veden ska komma hem till Östra gatan.