Söndag 7-2-2021. Kraftledningsstolpar har nu tagits ner, som har varit ifrån Mickelsmad, Dykärr. Den nya är nedgrävd vid Homrevsvägen via gamla grankullavägen och söder ut, nästa bild. Dom har funnits sen slutet av 1940-talel