Bölinge backar.
Så här såg planteringen ut 1903 vid Bölinge backar.
Så här såg planteringen ut 1903 vid Bölinge backar.
Och så ser den ut även i dag den 16 Nov 2016
Den planterades i slutet av 1850-talet för att binda
sanden. Några år innan hade bönderna varit
tvungen att sälja till kronan sina ägor för 17 daler.
Nils Larsa kallade skogen som ligger vid sidan av
planteringen för den förtrollade skogen, ett namn
som senare blev Trollskogen och flyttades längre
norrut. Den här planteringen kan man kalla förtrollade
efter som den är förkrymt. Man får hoppas att
sand life projektet inte skall ödelägga denna unika
plantering. På fotot Ludvik Petersson som var med
och planterade, han blev senare underjägare
fortsättning följer med foto nedanför.


 

 

                        Alrik Nilsson, Torp.


       Tel: 0485-28221  Mob: 073-0411260

          Mail: alriknilsson@hotmail.com
 


           Entrè med Guidning Vuxna 30 kr

                     Barn från 0 till 12 fritt

                             till Musèumet.
 
                             Välkommen !